2011. szeptember 22.
A győri Xántus János Múzeum gyűjteményében található az alábbiakban bemutatott két - gyufaszálakból kirakott – un. gyufakép. Mindkettő Neubauer Károly gyufagyárában készült.

 

Xántus János Múzeum

 

1874. augusztus 24-től augusztus 30-ig tartották a „Magyar orvosok és természetvizsgálók” XVII. nagygyűlésüket Győrben. Ebből az alkalomból augusztus 23-án, a Megyeházán ipari kiállítást rendeztek. Itt Neubauer Károly a III. szakosztályban — kézműipari tárgyaknál — ezüstérmet nyert. Erre a kiállításra készült a Győr város címerét ábrázoló gyufakép. A Xántus János Múzeum gyűjteményében található másik gyufakép Győr vármegye címerét ábrázolja. Ez a kép is ebben az időszakban készülhetett, mivel a két gyufakép készítési technikája, mérete ugyanaz. Mindkét gyufakép üvegezett, nem nyitható fadoboz-keretben van. A képek belsejében kifeszített drót szitaszövetbe vannak beletűzve a festett fejű gyufaszálak. Talán a fakeret eltérő kivitele utalhat arra, hogy ez egy másik kiállításra készült. Ebben az időszakban rendezett kiállításokat ugyanis Neubauer Károly rendszeresen felhasználta arra, hogy a gyár termékeit széles körben megismerjék. Lsd. Veszprémi György: Győri Gyufagyár (1867-1929) című tanulmánya. A hivatkozott tanulmány aprólékos részletességgel tárgyalja a győri gyufagyár történetét. Érdekes adalék, hogy Veszprémi György ebben nem tesz említést a Xántus János Múzeumban található címer gyufaképekről, pedig a tanulmány forrásai közt pl. megemlíti a Xántus János Múzeumban található gyufacímkéket is.

 

Győr város címerét ábrázoló gyufakép

Győr város címer gyufakép Győr város címer

 

Győr város címer gyufakép

Leltári szám: C.64.49.1.
Fehérre festett fadoboz-keret
Keret méret: 380x460x75 mm
Gyufakép mérete: 310x390 mm (kb. 17000 db gyufaszál)

 

Győr vármegye címerét ábrázoló gyufakép

Győr vármegye címer gyufakép Gyár vármegye címer

 

Győr vármegye címer gyufakép

Leltári szám: C.64.49.2.
Natúr fadoboz-keret
Keret méret: 400x470x80 mm
Gyufakép mérete: 310x390 mm (kb. 17000 db gyufaszál)