Gabnay Ferencz

Hathalmi Gabnay Ferencz, erdész, (született 1860. március 9., meghalt 1915. augusztus 10.)
Budapesten és Selmecbányán tanult, azután fokozatosan haladt az erdészi pályán, 1898-ban a budapesti faraktár gondnokság vezetője és főerdőmérnök lett. Számos erdészeti, néprajzi, turisztikai és természetrajzi szak- és népszerűsítő tanulmánya, ismertetése jelent meg a magyar és német természetrajzi, szépirodalmi folyóiratokban és hírlapokban. A magyarországi gyermekjáték-kincs egyik neves gyűjtője volt.
Cikk: A gyufagyártás

 

Pallas Nagy Lexikona

A Pallas Nagy Lexikona az első önálló, nem fordításon alapuló magyar nagylexikon. A Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt. adta ki 1893 és 1897 között 16 kötetben, amelyet 1900-ban két pótkötettel egészítettek ki. A kor szinte egész magyar tudományosságát reprezentálta a több mint 300 fős szerzői gárda. A mintegy 150.000 szócikkben sikerült összefoglalni a korabeli tudomány színvonalán az ismeretek összességét. A Pallast 1911-ben megveszi a Révai Testvérek Rt., majd némileg átdolgozva és kiegészítve sajátjaként, mint a Révai Nagy Lexikonát adta ki 1911 és 1935 között.
Cikk: Gyújtó

 

Pap Miklós

Pap Miklós (Diósgyőr, 1912. július 21. – Budapest, 2010. december 28.) tanár, helytörténész, kiállítás szervező, múzeum vezető, Tokaj város díszpolgára (1987).

 

STAB

STAB - Svenska Tändsticks Aktiebolaget - Ivar Kreuger által 1917-ben alapított svéd gyufaipari részvénytársaság. Nemzeti gyufagyártási monopóliumok megszerzésével 1926-ban a világ legnagyobb gyufagyártó társasága lett.

 

Veszprémi György 

Veszprémi György (1920-2000) gépésztechnikus, helytörténész, a győri honismereti mozgalom egyik meghatározó személyisége volt.
Cikk: Győri Gyufagyár (1867-1929)