Egészségügyi Felvilágosítás 13. évfolyam (1972.) 167-170. oldal

Dr. Cseplák György—Dr. Bodzás Magda
Madzsar József Megyei Kórház — Rendelőintézet Egészségnevelés Csoportja, Salgótarján

 

Az egészségneveléssel foglalkozók jól tudják, hogy ha munkájuk eredményét akarják látni, a legváltozatosabb módszereket kell igénybe venni. A befolyásolni kívánt populáció vagy személy, személyek figyelmét csak állandóan új, változatos és lehetőleg újszerű módszerekkel lehet megragadni. Akik csak faliújsággal, állótáblákkal, vagy csak röplapokkal operálnak, szomorúan tapasztalják, hogy az általuk használt módszerek iránt csökken az érdeklődés, a kezdetben figyelmesen szemlélődők még akkor is közömbösen mennek el az anyagok mellett, ha annak cikkeit, feliratait, ábráit cserélik.
Tapasztalataink szerint az állandó figyelem fenntartására az eszközök állandó cserélgetése a legjobb módszer, a közömbössé válás így elkerülhető.
Hangsúlyozni szeretnénk azonban, hogy ezek a mi tapasztalataink, egy adott egészségügyi intézmény viszonylag szűk körében végzett egészségre nevelés során szerzett tapasztalatok. Szélesebb körben vagy valamilyen célzott, kampányszerű tevékenység keretében, céltudatos módszeres eljárás során — a módszerek állandó cserélgetése — talán nem mindig hasznos, de az újszerűség, változatosság általában is felkelti a figyelmet, szemben a megszokottal, pláne a megunttal.

Kórházunkban az érdeklődés fenntartására a hagyományos, szélesebb körben elterjedt módszereken kívül újabb és újabb módszerekkel kísérletezünk. A lemosott röntgenlemezekkel borított, fertőtleníthető olvasótáblák mellett kidolgoztuk a mágneses táblák módszerét, amelyekről régebbi közleményünkben már beszámoltunk. Pályázaton díjat nyertünk az egészségnevelési témájú és sajnos ki nem vitelezett társasjátékunkkal, bevezettük a betegek véleményét továbbító kérdőíveket, fotómontázsokkal tesszük változatossá állótábláinkat, illetve röplapkivágásokkal.
Megfigyelésünk szerint változó gyorsassággal, de minden módszer megszokottá válik, még a nagyon sokrétűen felhasználható mágneses táblácskák is, — ha nem felváltva használjuk azokat.

A módszerek utáni keresés során találkoztunk a gyufacímkékkel. Ezeket az eredetileg gyufásdobozra ragasztható hirdetéseket, reklámokat főleg Európában gyártják; a bélyegekhez hasonlóan sorozatokat adnak ki belőlük a gyűjtők számára. Termékeket, árukat népszerűsítenek, azonban nemegyszer balesetmegelőzésre, egészségnevelésre, helyes higiénés magatartásra mozgósítanak. Más sorok híres embereket, népviseleteket, járműveket, tárgyakat, eseményeket mutatnak be, építészeti stílusokat ismertetnek, sportesemények emlékét őrzik, vagy éppen a béke megőrzésére mozgósítanak. (A szöveg közötti fotóillusztrációkban bemutatunk háromféle ilyen magyar — 1-3. ábra — és kétféle külföldi — 4-5. ábra — egészségügyi témájú gyufacímkéket.)

 

2. ábra

3. ábra

4. ábra

5. ábra

A gyufacímkegyűjtés a bélyeggyűjtéshez hasonlóan következetességet, elszántságot igényel. Ismertek több tízezer címkés gyűjtemények, de a hat-nyolcezres gyűjtemény nem ritka.
Birtokunkban közel ötezres gyűjtemény van, amiből mintegy hatszáz foglalkozik egészségügyi megelőzéssel. A kifejezetten egészségnevelési célú címkesorokon kívül balesetmegelőzéssel, helyes táplálkozással, az alkoholizmus elleni harccal, a véradás népszerűsítésével foglalkozó címkéink is vannak.
Ezeket a következőképpen használtuk fel egészségnevelési munkánkhoz. Az egyes, általunk kiválasztott címkéket lefényképeztük és nagyításokat készítettünk belőlük. A címkéken szokásos feliratokat, főleg az idegennyelvű szövegeket eltávolítottuk, majd a kivágásokból, általunk megírt szövegekből montázsokat állítottunk össze, amiket különböző színű lapokra ragasztottunk. Az ábrákat színes rostironokkal színeztük ki, így újszerű, figyelmet felkeltő, állótáblák vagy falitáblák üvege alá helyezhető ábrákat kaptunk. Ezek szükség esetén lemosott röntgenlapok közé tehetők, illetve albumszerűen orvosi várók asztalára helyezhetők. Három párhuzamos fotóillusztrációval szemléltetjük ezt az eljárást: az eredeti gyufacímkét és az átalakítás után nyert illusztrációt. (A 6/a. és 6/b. ábra magyar gyufacímke, a 7/a. és 7/b., valamint a 8/a. és 8/b. ábra csehszlovák gyufacímke felhasználásával kialakított illusztráció.)

6/a. ábra 6/b. ábra

7/a. ábra 7/b. ábra

8/a. ábra 8/b. ábra

Megfigyelésünk szerint ezzel a módszerrel pótolni lehet a nehezen beszerezhető, kisebb méretű, színes plakátokat. Előnyük, hogy a helyi igényeknek megfelelően láthatók el szöveggel és így konkréttá tehetők. Kevés fáradtsággal, olcsón állíthatók elő. Nemcsak hasznosak, hanem az előállítóknak is sok örömet okoznak.

Mindezekben csupán azt kívántuk hangsúlyozni, és megfelelő fotóillusztrációkkal dokumentálni, hogy a gyufacímkék plakátoknak, egyéb illusztrációknak pótlására is kitűnően felhasználhatók. Emellett természetesen a gyufacímke a propagandának egy sajátos, fajlagos eszköze: százezres vagy akár milliós példányban közkézen forgó gyufásdobozok használata során fejti ki elsősorban a maga agitatív, mozgósító hatását. Egy-egy doboz gyufa általában több nap alatt ürül ki, elkerülhetetlen tehát, hogy az azt használók kisebb, vagy esetleg nagyobb odafigyeléssel észre ne vegyék a gyufacímke mondanivalóját.
A gyufacímke természetesen csak egy eszköz, adott esetben jól felhasználható eszköz a munkánkban. Emellett azonban a lakosság egészségügyi felvilágosítása és nevelése a maga bonyolult összefüggéseivel továbbra is szükségessé teheti és teszi a módszerek és eszközök komplex alkalmazását, de ennek keretében is a gyufacímke hatásos és eredményes metodikai forma lehet.

 

ÖSSZEFOGLALÁS

Tapasztalati tény az, hogy az érdeklődés állandó fenntartása, a közömbösség elkerülése céljából a módszerek váltogatása előnyös lehet. A közlemény kórházon belül egészségügyi témájú gyufacímkék sajátos metodikai tapasztalatairól számol be. A gyufacímkéket lefotózták, megnagyították, megfelelő szövegkivágásokkal vagy külön megírt szövegekkel plakátok és egyéb illusztrációk pótlására eredményesen, előnyösen tudták felhasználni.